Módszereink

Strukturált gyakorlatok segítségével teremtjük meg a tanulás folyamatához szükséges kereteket. A feladatok kognitív, szociális és fizikai kihívást teremtenek a résztvevők számára. A tapasztalati tanulás ciklikus és visszacsatoló, elemző jellegét felhasználva támogatjuk a teljes folyamat során a résztvevőket a célok elérésében.

A tréningjeinket minden esetben az adott szervezethez igazítva, az egyeztetések során felmért igényekre szabjuk.

A tréningeinket minden esetben az adott szervezethez igazítva, az egyeztetések során felmért igényekre szabjuk.
folyamat

A tapasztalati tanulás, tanulási kör (Kolb ciklus):

1. LÉPÉS

Konkrét élmény megtapasztalása

2. LÉPÉS

Visszatekintés

3. LÉPÉS

Következtetés

4. LÉPÉS

Alkalmazás tesztelés

5. LÉPÉS

Transzfer a hétköznapokra

"A széleslátókörűség , a határok átlépése, a kihívások keresése, az akadályok legyőzése, a kockázatok mérlegelése és azok felvállalása, döntések meghozatala és azokhoz való ragaszkodás, egy kiválasztott út végigjárása és kreatív megoldások megtalálása – ezek mind olyan képességek, melyeket a mai világ megkövetel. A cselekvés és élmény orientált tanulás számottevően hozzájárulhat a fent említett képességek megszerzéséhez és fejlesztéséhez.

Az élmények, az érzelmi egyensúly hiánya, melyeket a kihívást jelentő szituációk váltanak ki, később tartós tanulási folyamat kiindulási pontjává válnak."

Werner Michl - Élménypedagógia

A Megoldásközpontú gondolkodás:

“Fókuszáljunk a megoldásokra! Ha 'problémanyelven' a problémáról beszélgetünk, egyre többet fogunk megtudni a problémáról, ha a 'megoldásnyelven' a megoldásról beszélgetünk, egyre többet fogunk megtudni a megoldásról. Azokban az esetekben, amikor a kommunikációnak, egyáltalán az emberi pszichének szerepe van (ellentétben az elromlott autó vagy fürdőszobai csap esetével, amikor bizony meg kell keresni a hiba okát), nem igaz az a tétel, hogy a megoldás és a probléma összefügg egymással, azaz, hogy a megoldás függ a probléma okának megtalálásától.
Építkezzünk a sikerekből! Ha valami működik, csináljunk belőle többet (és ha nem, csináljunk helyette valami mást)!
Világítsunk rá az erőforrásokra! Segítsünk megtalálni a releváns erősségeket, erőforrásokat, képességeket, készségeket, amelyek hasznosak lehetnek a megoldás keresésében és végrehajtásában.
Keressünk új perspektívákat! Változtassuk meg figyelmünk fókuszát (átkeretezés, alternatívák számának, minőségének növelésének támogatása)."

Szilágyi Miklós business és vezetői coach, tréner
Indoor és Outdoor tréning
TRÉNINGEK